Čas je da narod odloča v lastni državi
in skupaj uvedemo LJUDOVLADO.
Maribor

KAJ JE LJUDOVLADA

Pojem ljudovlada izhaja iz besede vladavina ljudstva. Osnovna značilnost takšne oblike vladavine je svoboda. Ljudstvo namreč svobodno odloča o vseh pomembnih zadevah, ki zadevajo skupnost.

'Ljudovlada – vladavina ljudstva – pomeni pravdno, upravno in sodno oblast ljudstva. Ne zgolj na papirju, kot danes, ko imamo vladavino ljudstva le zapisano v 3. členu Ustave RS, temveč tudi v dejanskem življenju. O pravi ljudovladi lahko govorimo takrat, ko imajo svobodni ljudje pravico dejansko sami odločati o skupnih zadevah, o dajatvah in davkih, o odnosih z drugimi narodi in državami itd. O vsem tem danes v Republiki Sloveniji državljani Slovenije ne moremo več odločati. (Zbornik: Mir, Svoboda , Zmaga, 2016)'


Vladavina ljudstva predstavlja najbolj svobodno obliko odločanja ljudstva glede svojega življenja. Pravtako je ljudstvo v taki obliki prisiljeno delovati za skupno dobro. V ljudovladi nemogoče preusmeriti moč na institucije, ki bi urejale vsakodnevno življenje brez privolitve ljudi, kakor se to sedaj dogaja. Neposreden vpliv ljudi na družbo se tako uveljavlja na vseh ravneh družbe.

Naši predniki so poznali Slovensko ljudovlado, ki je predstavljala politični sistem, katerega se Gibanje Zedinjena Slovenija želi obuditi. Pri tej spremembi pa je iz vidika legitimnosti potrebno sodelovanje ljudstva, ljudstvo smo pa mi!

Različni politični sistemi se skozi zgodovino ponavljajo in zato se je potrebno zavedati, da se bo svobodna oblike ljudovlade tudi ponovila! S tehnološkim napredkom in razvojem zavesti ljudstva smo pred zgodovinskim prelomom v ustvarjanju svobodne Slovenske države.
IMAŠ ZANIMIVO IDEJO?Predlagaj
Postani član Zedinjene SlovenijeVčlani se
BledPtujPohorjeIzola
Zedinjena Slovenija
Miklavška ulica 26
2000 Maribor
Republika Slovenija
G: 070 409 993
e-pošta: info@zedinjenaslovenija.si
© 2022 Zedinjena Slovenija, Vse pravice pridržane